Thông báo

Danh sách thí sinh dự thi tốt nghiệp ngành SPMN, khóa T16 (Bổ sung)

Xem tại đây: DANH SÁCH PHÒNG THI TỐT NGHIỆP – NGÀNH SPMN (BỔ SUNG)

Danh sách thí sinh dự thi tốt nghiệp ngành SPTH, khóa T16 (Bổ sung)

Xem tại đây: DANH SACH PHONG THI TOT NGHIEP – SPMN (BO SUNG)

Danh sách dự thi Thực hành nghề (Kỳ thi tốt nghiệp T16, 2016-2018)

Lưu ý: Mọi thắc mắc về danh sách dự thi thực hành nghề, thí sinh liên hệ trực tiếp phòng Đào...

Sơ đồ phòng thi tốt nghiệp TCCN, Khóa T16 (2016-2018)

SƠ ĐỒ PHÒNG THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KHÓA T16 (2016-2018), NGÀY THI 22-23/06/2018 STT PHÒNG...

Danh sách thí sinh dự thi tốt nghiệp TCCN, khóa T16 (2016 – 2018)

Lưu ý: Mọi thắc mắc về danh sách dự thi tốt nghiệp, thí sinh liên hệ trực tiếp phòng Đào tạo...

Thời gian và địa điểm thi tốt nghiệp các lớp T16AB (Khóa 2016-2018)

Thông báo Lịch nghỉ hè năm học 2017-2018 (Khóa T17AB)

Lịch ôn thi tốt nghiệp các lớp T16AB (Khóa 2016-2018), từ ngày 11-16/06/2018

Danh sách SV các lớp T16AB (Khóa 2016-2018) bổ sung hồ sơ dự thi tốt nghiệp

Lưu ý: Sinh viên bổ sung hồ sơ trước ngày 10/6/2018 Những sinh viên thiếu hồ sơ sẽ không đủ điều...

Kết quả thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (Ngày thi 25/3/2018)

Lưu ý: Sinh viên nhận chứng chỉ tại phòng Đào tạo trường Trung cấp Đông Dương, số 4 Nguyễn Thông,...

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.