Sơ đồ phòng thi tốt nghiệp TCCN, Khóa T16 (2016-2018)

SƠ ĐỒ PHÒNG THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

KHÓA T16 (2016-2018), NGÀY THI 22-23/06/2018

STT

PHÒNG THI

PHÒNG HỌC

GHI CHÚ

1

01 + 02

101

Phòng ghép

2

03

104

 

3

04 + 05

201

Phòng ghép

4

06

202

 

5

07

203

 

6

08

204

 

7

09

205

 

8

10 + 11

301

Phòng ghép

9

12

304

 

10

13 + 14

501

Phòng ghép

 

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.