Trường Trung cấp Đông Dương tổ chức thao giảng cho sinh viên tại Trường Tiểu học Nguyễn Thi – Q.3

Ngày 3/4/2017 Trường Trung cấp Đông Dương đã phối hợp cùng Trường Tiểu học Nguyễn Thi (Q.3, TP. HCM) tổ chức thao giảng cho sinh viên. Đây là hoạt động thường xuyên của Trường Trung cấp Đông Dương nhằm giúp sinh viên trau dồi và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm giảng dạy thực tế. Thông qua các hoạt động thao giảng, thực tập, sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức, tích lũy đủ kỹ năng sư phạm để có thể tự tin đứng lớp ngay sau khi ra trường.

Một số hình ảnh sinh viên thao giảng tại Trường Tiểu học Nguyễn Thi ngày 3/4/2017:


Trường Trung cấp Đông Dương tổ chức thao giảng cho sinh viên tại Trường Tiểu học Nguyễn Thi - Q.3

Các bạn sinh viên IC tự tin đứng lớp với những tiết dạy sôi nổi

Trường Trung cấp Đông Dương tổ chức thao giảng cho sinh viên tại Trường Tiểu học Nguyễn Thi - Q.3

Các tình huống sư phạm phát sinh thực tế sẽ là môi trường tốt để các bạn sinh thử thách chính mình

Trường Trung cấp Đông Dương tổ chức thao giảng cho sinh viên tại Trường Tiểu học Nguyễn Thi - Q.3

Trường Trung cấp Đông Dương tổ chức thao giảng cho sinh viên tại Trường Tiểu học Nguyễn Thi - Q.3

Phương pháp dạy linh hoạt, chú trọng việc tạo ra tương tác trong lớp học để học sinh phát huy tối đa tư duy và tinh thần làm việc nhóm đã được các bạn sinh viên IC áp dụng hiệu quả

Trường Trung cấp Đông Dương tổ chức thao giảng cho sinh viên tại Trường Tiểu học Nguyễn Thi - Q.3Trường Trung cấp Đông Dương tổ chức thao giảng cho sinh viên tại Trường Tiểu học Nguyễn Thi - Q.3
Trường Trung cấp Đông Dương tổ chức thao giảng cho sinh viên tại Trường Tiểu học Nguyễn Thi - Q.3

Dự giờ tiết dạy của nhau cũng sẽ giúp các bạn sinh viên tự học hỏi kinh nghiệm của nhau để hoàn thiện tiết dạy của mình hơn trong tương lai

Trường Trung cấp Đông Dương tổ chức thao giảng cho sinh viên tại Trường Tiểu học Nguyễn Thi - Q.3

Sau mỗi lần thực nghiệm giảng dạy, các bạn sinh viên dần hoàn thiện và nâng cao kỹ năng sư phạm của mình

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.