Thủ tục đăng ký

Hướng dẫn làm hồ sơ xét tuyển TCCN 2018

Năm 2018 Trường Trung cấp Đông Dương tiếp tục tuyển sinh hệ TCCN ngành Sư phạm mầm non và Sư phạm...

Phiếu đăng ký dự thi năng khiếu ngành SPMN năm 2018

Phiếu đăng ký xét tuyển Trung cấp hệ chính quy ngành SPMN, SPTH – 2018

Hướng dẫn làm hồ sơ xét tuyển TCCN 2017

Năm 2017 Trường Trung cấp Đông Dương tiếp tục tuyển sinh hệ TCCN ngành Sư phạm mầm non và Sư phạm...

© 2017 Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.