TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐÔNG DƯƠNG

SINH VIÊN

Sinh Viên

15.07.2019 Thông báo V/v Lệ phí làm bằng & tổ chức Lễ tốt nghiệp khóa IX - niên khóa 2017 - 2019
02.07.2019 Thông báo V/v Chấm phúc khảo Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp kì thi 21-22/06/2019
18.06.2019 DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TN KHÓA T17 (2017-2019) MÔN THỰC HÀNH NGHỀ NGÀY THI: 22/06/2019 NGÀNH: SP MẦM NON
18.06.2019 DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TN KHÓA T17 (2017-2019) MÔN THỰC HÀNH NGHỀ NGÀY THI: 22/06/2019 NGÀNH: SP TIỂU HỌC
15.06.2019 LỊCH THI KẾT THÚC MÔN TUẦN LỄ TỪ 17/06 - 23/06/2019
15.06.2019 Thời Khóa Biểu Các Lớp Từ Ngày 17/06 - 23/06/2019
14.06.2019 Lịch Ôn thi & Thi chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản & Tiếng Anh trình độ B.
10.06.2019 DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TỐT NGHIỆP KHÓA T17 (2017-2019) NGÀY THI: 21&22/06/2019 NGÀNH: SP TIỂU HỌC
10.06.2019 DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TỐT NGHIỆP KHÓA T17 (2017-2019) NGÀY THI: 21&22/06/2019 NGÀNH: SP MẦM NON
08.06.2019 LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP TỪ 10/06-15/06/2019 CÁC LỚP TRUNG CẤP T17 NIÊN KHÓA 2017-2019
07.06.2019 LỊCH THI KẾT THÚC MÔN TUẦN LỄ TỪ 10/06 - 16/06/2019
07.06.2019 Thời Khóa Biểu Các Lớp Từ Ngày 10/06 - 16/06/2019
03.06.2019 LỊCH THI KẾT THÚC MÔN TUẦN LỄ TỪ 03/06 - 09/06/2019
03.06.2019 LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP TRUNG CẤP T17 (NIÊN KHÓA 2017-2019)
01.06.2019 Thời Khóa Biểu Các Lớp Từ Ngày 03/06 - 09/06/2019
30.05.2019 THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH SP MẦM NON & SP TIỂU HỌC NĂM 2019
28.05.2019 LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP TRUNG CẤP ĐÔNG DƯƠNG KHÓA 2017-2019
25.05.2019 LỊCH THI KẾT THÚC MÔN TUẦN LỄ TỪ 27/05 - 02/06/2019
25.05.2019 Thời Khóa Biểu Các Lớp Từ Ngày 27/05 - 02/06/2019
22.05.2019 BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT CÁC LỚP TRUNG CẤP SƯ PHẠM TIỂU HỌC KHÓA T17
22.05.2019 BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT CÁC LỚP TRUNG CẤP SƯ PHẠM MẦM NON KHÓA T17
17.05.2019 LỊCH THI KẾT THÚC MÔN TUẦN LỄ TỪ 20/05 - 26/05/2019
17.05.2019 Thời Khóa Biểu Các Lớp Từ Ngày 20/05 - 26/05/2019
15.05.2019 Tổ Chức Ôn Thi Cấp Chứng Chỉ Ứng Dụng CNTT cơ bản & Tiếng Anh trình độ B Các Lớp Trung Cấp & LTĐH
11.05.2019 Thời Khóa Biểu Các Lớp Từ Ngày 13/05 - 19/05/2019
10.05.2019 LỊCH HỌC LẠI CÁC LỚP TRUNG CẤP TỪ NGÀY 13/05 - 18/05/2019
06.05.2019 KẾ HOẠCH ÔN & THI TỐT NGHIỆP LỚP T17AB - TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KHÓA IX(2017-2019)
03.05.2019 LỊCH THI KẾT THÚC MÔN TUẦN LỄ TỪ 06/05 - 12/05/2019
03.05.2019 Thời Khóa Biểu Các Lớp Từ Ngày 06/05 - 12/05/2019
02.05.2019 LỊCH HỌC LẠI CÁC LỚP TRUNG CẤP TỪ NGÀY 06/05 - 11/05/2019
01.05.2019 Thời Khóa Biểu Các Lớp Từ Ngày 29/04 - 05/05/2019
22.04.2019 LỊCH HỌC LẠI CÁC LỚP TRUNG CẤP TỪ NGÀY 22/04 - 04/05/2019
20.04.2019 LỊCH THI KẾT THÚC MÔN TUẦN LỄ TỪ 22/04 - 28/04/2019
20.04.2019 Thời Khóa Biểu Các Lớp Từ Ngày 22/04 - 28/04/2019
16.04.2019 Thông báo Dự lễ Tốt nghiệp Cử nhân Giáo dục Mầm non, Tiểu học niên khóa 2015 - 2018
12.04.2019 LỊCH THI KẾT THÚC MÔN TUẦN LỄ TỪ 15/04 - 21/04/2019
12.04.2019 Thời Khóa Biểu Các Lớp Từ Ngày 15/04 - 21/04/2019
09.04.2019 THÔNG BÁO NGHỈ LỄ THÁNG 04/2019
09.04.2019 LỊCH THI LẠI CÁC LỚP NGÀY 20/04/2019
08.04.2019 LỊCH HỌC LẠI CÁC LỚP TRUNG CẤP TỪ NGÀY 08/04 - 20/04/2019
06.04.2019 LỊCH THI KẾT THÚC MÔN TUẦN LỄ TỪ 08/04 - 14/04/2019
06.04.2019 Thời Khóa Biểu Các Lớp Từ Ngày 08/04 - 14/04/2019
03.04.2019 THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ - NGÀY THI 13-01-2019
01.04.2019 LỊCH HỌC LẠI CÁC LỚP TRUNG CẤP TỪ NGÀY 01/04 - 07/04/2019
30.03.2019 LỊCH THI KẾT THÚC MÔN TUẦN LỄ TỪ 01/04 - 07/04/2019
30.03.2019 Thời Khóa Biểu Các Lớp Từ Ngày 01/04 - 07/04/2019
30.03.2019 ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2019
23.03.2019 Thời Khóa Biểu Các Lớp Từ Ngày 25/03 - 31/03/2019
20.03.2019 LỊCH HỌC LẠI CÁC LỚP TRUNG CẤP TỪ NGÀY 25/03 - 31/03/2019
16.03.2019 LỊCH THI KẾT THÚC MÔN TUẦN LỄ TỪ 18/03 - 24/03/2019
16.03.2019 Thời Khóa Biểu Các Lớp Từ Ngày 18/03 - 24/03/2019
13.03.2019 DANH SÁCH SINH VIÊN T17 THIẾU HỒ SƠ
11.03.2019 LỊCH THI KẾT THÚC MÔN TUẦN LỄ TỪ 11/03 - 17/03/2019
10.03.2019 Thời Khóa Biểu Các Lớp Từ Ngày 11/03 - 17/03/2019
05.03.2019 LỊCH THI LẠI CÁC LỚP NGÀY 16 & 17 THÁNG 03/2019
04.03.2019 THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ TIN HỌC ỨNG DỤNG - NGÀY THI 20-01-2019
03.03.2019 LỊCH THI KẾT THÚC MÔN TUẦN LỄ TỪ 04/03 - 10/03/2019
03.03.2019 Thời Khóa Biểu Các Lớp Từ Ngày 04/03 - 10/03/2019
20.02.2019 LỊCH TẬP TRUNG ĐOÀN THỰC TẬP SƯ PHẠM MẦM NON NĂM 2019
20.02.2019 Lịch Thi Tháng 03 & 04/2019 Lớp Cử Nhân Giáo Dục Tiểu Học Ngoài Chính quy
19.02.2019 DANH SÁCH KẾT QUẢ DỰ THI CHỨNG CHỈ QUỐC GIA TRÌNH ĐỘ B MÔN TIẾNG ANH NGÀY 13/01/2019
15.02.2019 LỊCH THI LẠI CÁC LỚP THÁNG 03/2019
15.02.2019 LỊCH THI KẾT THÚC MÔN TUẦN LỄ TỪ 25/02 - 03/03/2019
15.02.2019 Thời Khóa Biểu Các Lớp Từ Ngày 25/02 - 30/03/2019
15.02.2019 THÔNG BÁO LÀM HỒ SƠ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN MỚI
13.02.2019 LỊCH TẬP TRUNG ĐOÀN THỰC TẬP SƯ PHẠM TIỂU HỌC NĂM 2019
28.01.2019 KẾT QUẢ KỲ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN NGÀY THI 20/01/2019
24.01.2019 ĐIỂM CHI TIẾT LỚP ĐÔNG DƯƠNG K1
24.01.2019 KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP LỚP ĐÔNG DƯƠNG K1
22.01.2019 LỊCH THI KẾT THÚC MÔN TUẦN LỄ TỪ 21/01 - 26/01/2019
21.01.2019 DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH SPTH THỰC TẬP TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC NĂM 2019
21.01.2019 DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH SPMN THỰC TẬP TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON NĂM 2019
20.01.2019 Thời Khóa Biểu Các Lớp Từ Ngày 21/01 - 27/01/2019
15.01.2019 DACH SÁCH PHÒNG THI ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN CA 1 & CA 2
12.01.2019 Thời Khóa Biểu Các Lớp Từ Ngày 14/01 - 20/01/2019
12.01.2019 LỊCH THI CÁC LỚP TỪ NGÀY 14/01 - 20/01/2019
09.01.2019 DANH SÁCH SV CÁC LỚP TRUNG CẤP T17AB, T18A & CÁC LỚP LTĐH THI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ
09.01.2019 DANH SÁCH SV CÁC LỚP TRUNG CẤP T17AB, T18A & CÁC LỚP LTĐH THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT
09.01.2019 LỊCH ÔN & THI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ CÁC LỚP TRUNG CẤP T17AB, T18A & CÁC LỚP LTĐH
09.01.2019 LỊCH ÔN & THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CÁC LỚP TRUNG CẤP T17AB, T18A & CÁC LỚP LTĐH
04.01.2019 LỊCH THI LẠI CÁC LỚP NGÀY 19/01 & 20/01/2019
04.01.2019 LỊCH THI KẾT THÚC MÔN CÁC LỚP TỪ NGÀY 07/01-13/01/2019
04.01.2019 Thời Khóa Biểu Các Lớp Từ Ngày 07/01 - 13/01/2019
29.12.2018 LỊCH THI CÁC LỚP TỪ NGÀY 31/12 -06/01/2019
29.12.2018 Thời Khóa Biểu Các Lớp Từ Ngày 31/12 - 06/12/2019
21.12.2018 LỊCH THI KẾT THÚC MÔN TỪ NGÀY 24/12 - 30/12/2018
21.12.2018 Thời Khóa Biểu Các Lớp Từ Ngày 24/12 - 30/12/2018
14.12.2018 LỊCH THI KẾT THÚC MÔN TỪ NGÀY 17/12 - 23/12/2018
14.12.2018 Thời Khóa Biểu Các Lớp Từ Ngày 17/12 - 23/12/2018
14.12.2018 DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP NGHÀNH GDTH HỆ VHVL NGÀY 16/12/2018
12.12.2018 DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN & KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP NGHÀNH SP GDTH LỚP ĐD K.1
09.12.2018 LỊCH THI KẾT THÚC MÔN TỪ NGÀY 10/12 -16/12/2018
08.12.2018 Thời Khóa Biểu Các Lớp Từ Ngày 10/12 - 16/12/2018
05.12.2018 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH,TỐT NGHIỆP HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM TRƯỜNG DHSP NĂM 2018 - 2019
02.12.2018 Thời Khóa Biểu Các Lớp Từ Ngày 02/12 - 09/12/2018
01.12.2018 THÔNG BÁO NHẬN SỔ ĐOÀN T16AB
24.11.2018 Sở GDĐT gửi Công văn khẩn về việc phòng tránh bão số 9
24.11.2018 Thời Khóa Biểu Các Lớp Từ Ngày 26/11 - 02/12/2018
16.11.2018 Thời Khóa Biểu Các Lớp Từ Ngày 19/11 - 25/11/2018
09.11.2018 Lịch Học Và Thi Lớp CNMN ĐÔNG DƯƠNG - K4.3 ( Tối 3-5-7) từ 13/11/2018 - 01/2019
08.11.2018 Thời Khóa Biểu Các Lớp Từ Ngày 12/11 - 18/11/2018
03.11.2018 Thời Khóa Biểu Các Lớp Từ Ngày 05/11 - 11/11/2018
31.10.2018 Kết Quả Thi Tốt Nghiệp Hệ VHVL Ngành GDMN Năm 2018 lớp K1A & K1B
29.10.2018 Thời Khóa Biểu Lớp CNTH Đông Dương 4.1 (Lớp tối 3-5-7); Lớp CNTH Đông Dương 4.2 (Lớp Thứ 7 và CN)
28.10.2018 Thời Khóa Biểu Các Lớp Từ Ngày 29/10 - 04/11/2018
24.10.2018 Danh Sách Sinh Viên Trúng Tuyển Liên Thông ĐHSP( Hệ VHVL ) Nghành GDMN & GDTH Năm Học 2018-2021
19.10.2018 Thời Khóa Biểu Các Lớp Từ Ngày 22/10 - 28/10/2018
19.10.2018 THÔNG BÁO LỊCH HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - GIÁO DỤC THỂ CHẤT
16.10.2018 THÔNG BÁO THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2018-2019 CỦA HỌC SINH - SINH VIÊN
12.10.2018 Danh Sách Sinh Viên Dự Thi Tốt Nghiệp Hệ Vừa Học Vừa Làm Năm 2018 ( K01A & K01B)
12.10.2018 Thời khóa Biểu Các Lớp Từ Ngày 15/10 - 21/10/2018
09.10.2018 Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp ngày 14/10/2018.(Lớp CNMN 1A & CNMN 1B)
05.10.2018 Thời Khóa Biểu Các Lớp Từ Ngày 08/10 - 14/10/2018.
29.09.2018 Thời Khóa Biểu Các Lớp Từ Ngày 01/10 - 07/10/2018
27.09.2018 Thông báo bổ sung hồ sơ tuyển sinh liên thông Đại học ngành GDMN, GDTH (Hệ VLVH)
23.08.2018 Lich thi lại các lớp, ngày thi 15&22/9/2018
21.08.2018 TKB các lớp, từ ngày 03-09/09/2018
21.08.2018 Thông báo dự Lễ tốt nghiệp, nhận Bằng tốt nghiệp, Bảng điểm và sổ Đoàn viên - Khóa T16AB (2016 - 2018)
21.07.2018 Thông báo dự lễ Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp khóa VIII - Niên khóa 2016 - 2018
16.07.2018 Danh sách Tốt nghiệp lớp Sư phạm tiểu học T14, T15, T16AB
16.07.2018 Danh sách Tốt nghiệp lớp Sư phạm mầm non T14, T15, T16AB
12.07.2018 Kết quả Chấm phúc khảo ngành Sư phạm mầm non và Sư phạm tiểu học
02.07.2018 Điểm thi tốt nghiệp ngành Sư phạm tiểu học năm 2018
02.07.2018 Điểm thi tốt nghiệp ngành Sư phạm mầm non năm 2018
02.07.2018 Thông báo phúc khảo Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp năm 2018
29.06.2018 Thông báo tuyển sinh chính quy ngành Sư phạm mầm non, Sư phạm tiểu học năm 2018
28.06.2018 Phiếu đăng ký dự thi xét tuyển năm 2018
28.06.2018 Phiếu đăng ký dự thi năng khiếu ngành Sư phạm mầm non năm 2018
28.06.2018 Đề án Tuyển sinh ngành sư phạm
28.06.2018 Hồ sơ xét tuyển TCCN năm 2018
28.06.2018 Thông báo xét tuyển các ngành năm 2018
28.06.2018 Thông báo tuyển sinh liên thông năm 2018
28.06.2018 Thông báo thi năng khiếu năm 2018
28.06.2018 Đơn xin chuyển điểm
28.06.2018 Đơn xin bảo lưu
28.06.2018 Đơn xin nghỉ phép
28.06.2018 Nội quy thực tập sư phạm
28.06.2018 Xác nhận đang theo học
28.06.2018 Phiếu chăm sóc trẻ mầm non
28.06.2018 Trang bìa báo cáo thực tập
28.06.2018 Phiếu đăng ký thi lại
28.06.2018 Phiếu đăng ký thi cải thiện điểm
28.06.2018 Phiếu đăng ký học lại
28.06.2018 Mẫu vay vốn ngân hàng
28.06.2018 Hướng dẫn vay vốn ngân hàng
28.06.2018 Giấy chứng nhận
28.06.2018 Giấy cam đoan
28.06.2018 Đơn xin phúc khảo thi
28.06.2018 Hồ sơ xét tuyển TCCN năm 2017
28.06.2018 Đơn xin nghỉ học tạm thời
28.06.2018 Đơn xin miễn học miễn thi
28.06.2018 Đơn xin học trở lại
28.06.2018 Đơn xin chuyển ngành
28.06.2018 Đơn xin chuyển lớp
28.06.2018 Đơn xin cấp bảng điểm
28.06.2018 Biểu mẫu thực tập Sư phạm Mầm non
Copyright © 2018. Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.