BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT CÁC LỚP TRUNG CẤP SƯ PHẠM TIỂU HỌC KHÓA T17

Xem bảng điểm chi tiết tại đây  

Lưu ý:
1. Điểm tổng kết toàn khóa dán ở Bảng thông báo của trường.
2. Mọi thắc mắc HSSV liên hệ với Phòng đào tạo đến hết ngày 31/05/2019

3. HSSV còn thiếu hồ sơ nộp bổ sung đến hết  ngày 31/05/2019