DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN & KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP NGHÀNH SP GDTH LỚP ĐD K.1

Xem danh sách tại đây

Lưu ý: Sinh viên thường xuyên truy cập vào trang Website của Trường trung cấp Đông Dương, ĐHSP
để biết địa điểm thi và giờ thi cụ thể