Danh Sách Sinh Viên Dự Thi Tốt Nghiệp Hệ Vừa Học Vừa Làm Năm 2018 ( K01A & K01B)

Ghi Chú: Ngày thi 14/10/2018:

- Buổi sáng: 7h30 Thi môn VHTN và phương pháp

- Buổi chiều: 13h30 Thi tâm lý và giáo dục mầm non.

Lưu ý: Sinh viên có mặt trước 30 phút để làm thủ tục dự thi.

 

Xem danh sách tại đây