DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TN KHÓA T17 (2017-2019) MÔN THỰC HÀNH NGHỀ NGÀY THI: 22/06/2019 NGÀNH: SP MẦM NON

Xem danh sách tại đây

 

LƯU Ý: THÍ SINH CÓ MẶT TRƯỚC GIỜ THI 30 PHÚT

KHI ĐI THI THÍ SINH NHỚ MANG THEO THẺ SINH VIÊN HOẶC GIẤY TỜ TÙY THÂN CÓ DÁN ẢNH