Sở GDĐT gửi Công văn khẩn về việc phòng tránh bão số 9

Thông báo khẩn:

  • Sở GDĐT gửi công văn khẩn về việc phòng tránh bão số 9.

  • Tất cả các lớp sẽ được nghỉ học vào chiều nay 24/11 và ngày mai 25/11/2018.

  • Thứ hai, ngày 26/11/2018  các hoạt động của nhà trường trở lại bình thường.