TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐÔNG DƯƠNG

SINH VIÊN

Thời khóa biểu

15.02.2019 Thời Khóa Biểu Các Lớp Từ Ngày 25/02 - 30/03/2019
20.01.2019 Thời Khóa Biểu Các Lớp Từ Ngày 21/01 - 27/01/2019
12.01.2019 Thời Khóa Biểu Các Lớp Từ Ngày 14/01 - 20/01/2019
04.01.2019 Thời Khóa Biểu Các Lớp Từ Ngày 07/01 - 13/01/2019
29.12.2018 Thời Khóa Biểu Các Lớp Từ Ngày 31/12 - 06/12/2019
21.12.2018 Thời Khóa Biểu Các Lớp Từ Ngày 24/12 - 30/12/2018
14.12.2018 Thời Khóa Biểu Các Lớp Từ Ngày 17/12 - 23/12/2018
08.12.2018 Thời Khóa Biểu Các Lớp Từ Ngày 10/12 - 16/12/2018
02.12.2018 Thời Khóa Biểu Các Lớp Từ Ngày 02/12 - 09/12/2018
24.11.2018 Thời Khóa Biểu Các Lớp Từ Ngày 26/11 - 02/12/2018
16.11.2018 Thời Khóa Biểu Các Lớp Từ Ngày 19/11 - 25/11/2018
09.11.2018 Lịch Học Và Thi Lớp CNMN ĐÔNG DƯƠNG - K4.3 ( Tối 3-5-7) từ 13/11/2018 - 01/2019
08.11.2018 Thời Khóa Biểu Các Lớp Từ Ngày 12/11 - 18/11/2018
03.11.2018 Thời Khóa Biểu Các Lớp Từ Ngày 05/11 - 11/11/2018
29.10.2018 Thời Khóa Biểu Lớp CNTH Đông Dương 4.1 (Lớp tối 3-5-7); Lớp CNTH Đông Dương 4.2 (Lớp Thứ 7 và CN)
28.10.2018 Thời Khóa Biểu Các Lớp Từ Ngày 29/10 - 04/11/2018
19.10.2018 Thời Khóa Biểu Các Lớp Từ Ngày 22/10 - 28/10/2018
12.10.2018 Thời khóa Biểu Các Lớp Từ Ngày 15/10 - 21/10/2018
05.10.2018 Thời Khóa Biểu Các Lớp Từ Ngày 08/10 - 14/10/2018.
29.09.2018 Thời Khóa Biểu Các Lớp Từ Ngày 01/10 - 07/10/2018
Copyright © 2018. Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.