TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐÔNG DƯƠNG

SINH VIÊN

Thông báo

01.12.2020 Lịch học và thi - Lớp Cử nhân Mầm non K6 - Đợt 1, năm học 2020 - 2021
28.11.2020 Lịch học lớp Cử nhân Tiểu học hệ Liên thông Trung cấp - Đại học Đợt 1 năm học 2020 - 2021
17.11.2020 Danh sách sinh viên trúng tuyển Ngành Giáo dục Tiểu học và Giáo dục Mầm non Liên thông từ Trung cấp lên Đại học - Khóa 06/2020
15.07.2019 Thông báo V/v Lệ phí làm bằng & tổ chức Lễ tốt nghiệp khóa IX - niên khóa 2017 - 2019
02.07.2019 Thông báo V/v Chấm phúc khảo Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp kì thi 21-22/06/2019
18.06.2019 DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TN KHÓA T17 (2017-2019) MÔN THỰC HÀNH NGHỀ NGÀY THI: 22/06/2019 NGÀNH: SP MẦM NON
18.06.2019 DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TN KHÓA T17 (2017-2019) MÔN THỰC HÀNH NGHỀ NGÀY THI: 22/06/2019 NGÀNH: SP TIỂU HỌC
14.06.2019 Lịch Ôn thi & Thi chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản & Tiếng Anh trình độ B.
10.06.2019 DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TỐT NGHIỆP KHÓA T17 (2017-2019) NGÀY THI: 21&22/06/2019 NGÀNH: SP TIỂU HỌC
10.06.2019 DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TỐT NGHIỆP KHÓA T17 (2017-2019) NGÀY THI: 21&22/06/2019 NGÀNH: SP MẦM NON
08.06.2019 LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP TỪ 10/06-15/06/2019 CÁC LỚP TRUNG CẤP T17 NIÊN KHÓA 2017-2019
03.06.2019 LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP TRUNG CẤP T17 (NIÊN KHÓA 2017-2019)
30.05.2019 THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH SP MẦM NON & SP TIỂU HỌC NĂM 2019
28.05.2019 LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP TRUNG CẤP ĐÔNG DƯƠNG KHÓA 2017-2019
22.05.2019 BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT CÁC LỚP TRUNG CẤP SƯ PHẠM TIỂU HỌC KHÓA T17
22.05.2019 BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT CÁC LỚP TRUNG CẤP SƯ PHẠM MẦM NON KHÓA T17
15.05.2019 Tổ Chức Ôn Thi Cấp Chứng Chỉ Ứng Dụng CNTT cơ bản & Tiếng Anh trình độ B Các Lớp Trung Cấp & LTĐH
10.05.2019 LỊCH HỌC LẠI CÁC LỚP TRUNG CẤP TỪ NGÀY 13/05 - 18/05/2019
06.05.2019 KẾ HOẠCH ÔN & THI TỐT NGHIỆP LỚP T17AB - TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KHÓA IX(2017-2019)
02.05.2019 LỊCH HỌC LẠI CÁC LỚP TRUNG CẤP TỪ NGÀY 06/05 - 11/05/2019
Copyright © 2018. Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.