TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐÔNG DƯƠNG

SINH VIÊN

Thông báo

15.05.2019 Tổ Chức Ôn Thi Cấp Chứng Chỉ Ứng Dụng CNTT cơ bản & Tiếng Anh trình độ B Các Lớp Trung Cấp & LTĐH
10.05.2019 LỊCH HỌC LẠI CÁC LỚP TRUNG CẤP TỪ NGÀY 13/05 - 18/05/2019
06.05.2019 KẾ HOẠCH ÔN & THI TỐT NGHIỆP LỚP T17AB - TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KHÓA IX(2017-2019)
02.05.2019 LỊCH HỌC LẠI CÁC LỚP TRUNG CẤP TỪ NGÀY 06/05 - 11/05/2019
22.04.2019 LỊCH HỌC LẠI CÁC LỚP TRUNG CẤP TỪ NGÀY 22/04 - 04/05/2019
16.04.2019 Thông báo Dự lễ Tốt nghiệp Cử nhân Giáo dục Mầm non, Tiểu học niên khóa 2015 - 2018
09.04.2019 THÔNG BÁO NGHỈ LỄ THÁNG 04/2019
08.04.2019 LỊCH HỌC LẠI CÁC LỚP TRUNG CẤP TỪ NGÀY 08/04 - 20/04/2019
03.04.2019 THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ - NGÀY THI 13-01-2019
01.04.2019 LỊCH HỌC LẠI CÁC LỚP TRUNG CẤP TỪ NGÀY 01/04 - 07/04/2019
30.03.2019 ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2019
20.03.2019 LỊCH HỌC LẠI CÁC LỚP TRUNG CẤP TỪ NGÀY 25/03 - 31/03/2019
13.03.2019 DANH SÁCH SINH VIÊN T17 THIẾU HỒ SƠ
04.03.2019 THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ TIN HỌC ỨNG DỤNG - NGÀY THI 20-01-2019
20.02.2019 LỊCH TẬP TRUNG ĐOÀN THỰC TẬP SƯ PHẠM MẦM NON NĂM 2019
20.02.2019 Lịch Thi Tháng 03 & 04/2019 Lớp Cử Nhân Giáo Dục Tiểu Học Ngoài Chính quy
15.02.2019 THÔNG BÁO LÀM HỒ SƠ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN MỚI
13.02.2019 LỊCH TẬP TRUNG ĐOÀN THỰC TẬP SƯ PHẠM TIỂU HỌC NĂM 2019
28.01.2019 KẾT QUẢ KỲ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN NGÀY THI 20/01/2019
24.01.2019 KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP LỚP ĐÔNG DƯƠNG K1
Copyright © 2018. Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.