TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐÔNG DƯƠNG

SINH VIÊN

Thông báo

20.03.2019 LỊCH HỌC LẠI CÁC LỚP TRUNG CẤP TỪ NGÀY 25/03 - 31/03/2019
13.03.2019 DANH SÁCH SINH VIÊN T17 THIẾU HỒ SƠ
04.03.2019 THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ TIN HỌC ỨNG DỤNG - NGÀY THI 20-01-2019
20.02.2019 LỊCH TẬP TRUNG ĐOÀN THỰC TẬP SƯ PHẠM MẦM NON NĂM 2019
20.02.2019 Lịch Thi Tháng 03 & 04/2019 Lớp Cử Nhân Giáo Dục Tiểu Học Ngoài Chính quy
15.02.2019 THÔNG BÁO LÀM HỒ SƠ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN MỚI
13.02.2019 LỊCH TẬP TRUNG ĐOÀN THỰC TẬP SƯ PHẠM TIỂU HỌC NĂM 2019
28.01.2019 KẾT QUẢ KỲ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN NGÀY THI 20/01/2019
24.01.2019 KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP LỚP ĐÔNG DƯƠNG K1
21.01.2019 DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH SPTH THỰC TẬP TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC NĂM 2019
21.01.2019 DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH SPMN THỰC TẬP TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON NĂM 2019
15.01.2019 DACH SÁCH PHÒNG THI ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN CA 1 & CA 2
09.01.2019 DANH SÁCH SV CÁC LỚP TRUNG CẤP T17AB, T18A & CÁC LỚP LTĐH THI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ
09.01.2019 DANH SÁCH SV CÁC LỚP TRUNG CẤP T17AB, T18A & CÁC LỚP LTĐH THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT
09.01.2019 LỊCH ÔN & THI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ CÁC LỚP TRUNG CẤP T17AB, T18A & CÁC LỚP LTĐH
09.01.2019 LỊCH ÔN & THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CÁC LỚP TRUNG CẤP T17AB, T18A & CÁC LỚP LTĐH
14.12.2018 DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP NGHÀNH GDTH HỆ VHVL NGÀY 16/12/2018
12.12.2018 DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN & KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP NGHÀNH SP GDTH LỚP ĐD K.1
05.12.2018 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH,TỐT NGHIỆP HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM TRƯỜNG DHSP NĂM 2018 - 2019
01.12.2018 THÔNG BÁO NHẬN SỔ ĐOÀN T16AB
  • 1
  • 2
Copyright © 2018. Trường Trung cấp Đông Dương. Bảo lưu toàn quyền.