Thông báo dự Lễ tốt nghiệp, nhận Bằng tốt nghiệp, Bảng điểm và sổ Đoàn viên - Khóa T16AB (2016 - 2018)

Lưu ý: Sinh viên mang theo Thẻ sinh viên hoặc CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh khi nhận Bằng tốt nghiệp.

 Xem Thông báo tại đây 

Xem Mã số nhận Bằng tốt nghiệp tại đây